Land boven water

Land boven water is een digitale lesmodule over de waterbouw. Het doel van Land boven water is jongeren kennis te laten maken met de waterbouw en te laten zien welke beroepsperspectieven de waterbouwsector heeft. Naast lesmodules voor het voortgezet onderwijs is er nu ook een module speciaal voor het mbo.

In de mbo-module krijgen de studenten een ontwerpopdracht voor de Nieuwe Afsluitdijk. De komende jaren wordt deze waterkering namelijk weer klaargemaakt voor de toekomst. Met dijkversterking en -verhoging en volop oog voor milieu en duurzaamheid. De studenten maken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een alternatief ontwerp voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Ze kiezen één onderdeel van het waterbouwproject de Nieuwe Afsluitdijk en werken daar een technisch ontwerp voor uit. Ze kunnen kiezen uit de doorsnede van de Afsluitdijk en de versteviging onder water, pompgemalen en sluizen, de vispassage of de opstellingen van duurzame energie-opwekkers.

Land boven water voor het mbo is geschikt voor:
- studenten opleiding Middenkaderfunctionaris Infra, niveau 4 (crebo 25105)
- studenten opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw, niveau 4 (crebo 25104)
- studenten opleiding Middenkader Engineering (Werktuigbouw / Elektro), niveau 4 (crebo 94420)
- studenten van opleidingen waarbij de nadruk ligt op ontwerp, zoals Creatieve Technologie

De module sluit aan op de volgende mbo-keuzedelen:
- Waterbouwtechniek (K0468, gekoppeld aan de opleiding tot Middenkaderfunctionaris Infra)
- Integraal waterbeheer (K0633, gekoppeld aan de opleiding tot Middenkaderfunctionaris Infra)
- Duurzaamheid in het beroep D (K0031, gekoppeld aan de opleiding Middenkader(functionaris) Bouw, Infra en Engineering)
- Daarnaast sluit de module aan op de kwalificaties Loopbaan en Burgerschap.

Ga naar landbovenwater.nl/mbo en start de module!

Bekijk hier de docentenhandleiding.

 

Copyright © 2021 MBOinfra.nl, gemaakt door Floor Nipius

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.