Samenwerking

Hieronder volgt een lijst met samenwerkingsinitiatieven tussen scholen en/of bedrijfsleven.

Contactdag

Jaarlijks komen alle docenten MKF infra BOL4 bij elkaar op een van de opleidingsinstituten voor kennisdeling.

Landmeetbox

Diverse opleidingsinstituten maken gebruik van de Landmeetbox. De landmeetbox bevat de modernste landmeetapparatuur zoals Total Staions en GPS en is door bedrijfsleven en leverancier Leica mogelijk gemaakt.

Maatvoeringstechnieken keuzedeel

Diverse opleidingsinstituten werken samen met bedrijfsleven om de invulling van het keuzedeel Maatvoeringstechnieken vorm te geven.

Innovatie in de wegenbouw keuzedeel

Diverse opleidingsinstituten werken samen met bedrijfsleven (groep ASPARI) om de invulling van het keuzedeel Innovatie in de wegenbouw vorm te geven.

Ontwikkeling lesmateriaal

Diverse opleidingsinstituten werken samen met bedrijfsleven (VIO, ASPARI, inRIO, COB, RIONED) om divers lesmateriaal te ontwikkelen.

Ontwikkeling Proeve van Bekwaamheid

Diverse opleidingsinstituten werken samen met Concreet Onderwijsproducten om te komen tot een eenduidige Proeve van bekwaamheid. Meer informatie: https://www.concreetonderwijsproducten.nl/ontwikkeltraject/examinering-middenkader/

Curcussen

Diverse opleidingsinstituten werken samen om cursussen in te kopen van een bepaalde lesonderdelen, zoals bijvoorbeeld AutoCAD Civil 3D.

Bent u zelf op de hoogte van andere initiatieven, maar hier nog niet vermeld wordt? Laat het ons weten!

Copyright © 2021 MBOinfra.nl, gemaakt door Floor Nipius

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.